Spis treści:

W pierwszych słowach

Anna Skubisz-Szymanowska

Wydarzenia

Ilona Michalska-Masiarz: VII Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych.
Marta Wiktoria Trojanowska: Ceramiczne dziedzictwo Radomia w bibliotece. Kilka słów o wystawie poświęconej fabryce „Marywil”.
Karolina Tkaczyk: Od pierwszego słowa – dwójkowe warsztaty literackie.

Relacje, refleksje

Mariola Turek: Targi książki historycznej.
Karolina Tkaczyk: Projekt: scenariusz – czyli jak przygotowywać się do lekcji bibliotecznych.

Działamy (nie)prowincjonalnie

Małgorzata Kosel: Kazimierz Szymeczko w bibliotece.
Roman Fido: Autor „Zadymiarzy” w bibliotece.
Roman Fido: Noc Bibliotek, czyli wspólny język w bibliotece.
Roman Fido: II Turniej Wiedzy Czytelniczej.

Z dziejów radomskiego bibliotekarstwa

Marta Wiktoria Trojanowska: Zapomniana biblioteka. O Bibliotece Radomskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych (RZMO).

Bibliotekarz poleca

Wypożyczalnia Główna (Bogumiła Grabowska)
Wypożyczalnia dla Dzieci (Magdalena Kiełbasa)
Czytelnia Regionalna (Dorota Ważyńska)
Z czasopism regionalnych (Ewelina Kwiecień)

Kronika

Ilona Michalska-Masiarz, Ewa Ukleja

Zaprosili nas

Anna Skubisz-Szymanowska

Spis treści

W pierwszych słowachsrednieDSC 0305

Anna Skubisz-Szymanowska

Niepodległość

Marta Wiktoria Trojanowska: Jak cieszyliśmy się Niepodległą w bibliotece
Dorota Ważyńska: Odzyskanie Niepodległości przez Radom w listopadzie 1918 r.

Wydarzenia

Ilona Michalska-Masiarz: O ratowaniu twarzy "poranionych" czasem
Ewa Boruch: Klub Gier Planszowych
Małgorzata Zielonka: Wszak istnieje coś takiego jak zagrożenie podróżą...
Karolina Tkaczyk: Dwójkowa Akademia Czytelnika
Kinga Olbromska-Miłosz: Bracia nasi mniejsi 

Działamy (nie)prowincjonalnie 

Małgorzata Kosel: Wakacje w iłżeckiej bibliotece 
Teresa Niewczas: Iłżeckie Strofy jesieni
Urszula Grudzień: Wakacje w Krzyżanowicach w 2018 roku
Bożena Starzyńska: "Przedwiośnie" w Jedlińsku
Aneta Podkowa: Mała Książka Wielki Człowiek

Z dziejów radomskiego bibliotekarstwa 

Marta Wiktoria Trojanowska: Biblioteka Zakładowa Odlewni Radomskich

Bibliotekarz poleca

Wypożyczalnia Główna (Bogumiła Grabowska)
Wypożyczalnia dla Dzieci (Magdalena Kiełbasa)
Czytelnia Regionalna (Dorota Ważyńska)
Z czasopism regionalnych (Izabela Mróz)

Kronika

Ewa Ukleja, Gabriela Duda

Zaprosili nas

Anna Skubisz-Szymanowska

 

Czasopismo naukowe ukazujące się z częstotliwością rocznika. Obejmuje artykuły napisane z różnych perspektyw badawczych występujących w naukach humanistycznych. Periodyk podejmuje zagadnienia dotyczące przedmiotowo Radomia i regionu radomskiego. Czasopismo wydaje Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia. Pierwszy tom rocznika ukazał się w 2014 r. (nakład wyczerpany).

Redaguje kolegium: Dariusz Kupisz (red. nacz.), Sebastian Piątkowski (z-ca red. nacz.), Anna Spólna (z-ca red. nacz.), Agata Świątkowska (sekretarz), Mariusz Kozdrach (sekretarz).


W Bibliotece można kupić następujące tomy rocznika:

T. 2: 2015
T. 3: 2016
T. 4: 2017

Cena jednego tomu: 20 zł
Jak kupić?

Edycja źródeł historycznych dotyczących historii Radomia i w ogóle ziem centralnej Polski w okresie staropolskim jest wciąż zadaniem nie ukończonym. Straty dokumentów w wyniku wojen i wielkich pożarów, jak i niefrasobliwe podejście zarządzających nimi, spowodowały, że obecnie są one w większej części zniszczone lub zaginione. Nie ułatwia to pracy archiwalnej, gubiąc właściwy obraz dziejów tego okresu. Proponowana seria wydawnicza znacząco uzupełnia tę lukę. Zespół historyków pod kierownictwem prof. Dariusza Kupisza zebrał, opracował i przygotował do druku zabytkowe metryki stanu cywilnego, wytworzone w parafiach radomskich w okresie staropolskim. To ambitne przedsięwzięcie wydawnicze podzielono na trzy serie: A: Metryki chrztów, B: Metryki ślubów, C: Metryki zgonów. Każda z serii dzieli zebrany materiał na tomy, obejmujące poszczególne kościoły i roczniki ksiąg metrykalnych.


W bibliotece można kupić następujące woluminy:

Ser. A: Metryki chrztów. T. 7: Kościół św. Jana Chrzciciela 1687-1712. Red. Dariusz Kupisz, oprac. tenże, Jan Orzechowski. Radom: RTN, 2010. – 288 s., oprawa miękka - 25 zł
Ser. B: Metryki ślubów. T. 2: Kościół św. Jana Chrzciciela 1638-1710. Red. Dariusz Kupisz, oprac. tenże, Grzegorz Fulara. Radom: RTN, 2010. – 164 s., oprawa miękka - 20 zł
Ser. B: Metryki ślubów. T. 4: Kościół św. Wacława 1701-1795. Red. Dariusz Kupisz, oprac. tenże, Monika Jaglarz, Grzegorz Fulara. Radom: RTN, 2011. – 240 s., oprawa miękka - 20 zł
Ser. B: Metryki ślubów. T. 5: Kościół św. Jana Chrzciciela 1711-1795. Red. Dariusz Kupisz, oprac. tenże, Grzegorz Fulara. Radom: RTN, 2010. – 208 s., oprawa miękka - 20 zł

Cena: 85 zł za komplet
Jak kupić?

Jeden z pierwszych informatorów encyklopedycznych poświęcony wyłącznie współcześnie tworzącym prozaikom, poetom i publicystom województwa kieleckiego. Informator przedstawia blisko 50 sylwetek ludzi pióra okresu powojennego. Wprowadzenie do przeglądu napisał Tomasz Palacz (1934-2009) – literaturoznawca, wybitny regionalista i działacz kultury ziemi kielecko-radomskiej. Znajdują się w nim charakterystyki wielu twórców związanych w tym okresie z Radomiem i regionem.


Współcześni pisarze Kielecczyzny. Informator. Red. Ludomiła Holtzer, Danuta Tomczyk, Maria Kośmińska; wstęp Tomasz Palacz. Radom: Wydz. OWiK PMRN, MBP, 1973. - 80 s., il., oprawa miękka

Cena: 2 zł
Jak kupić?

Publikacja Pieśń Ziemi. Materiały informacyjno-metodyczne poświęcone Janowi Kochanowskiemu stanowi materiał wewnętrzny przeznaczony dla bibliotekarzy, mający służyć pomocą w pracy z czytelnikiem na licznych imprezach kulturowo-oświatowych, organizowanych w placówkach bibliotecznych. Zamieszczone w publikacji exlibrisy pochodzą z Ogólnopolskiego Konkursu Graficznego „Jan Kochanowski″.

Pieśń ziemi. Materiały informacyjno-metodyczne poświęcone Janowi Kochanowskiemu. Red. Danuta Tomczyk; aut. Maria Kaczmarska i in. Radom: WBP, 1980.

Cena: 2 
Jak kupić?

 

Jubileuszowy album ekslibrisów bibliotek województwa radomskiego został wydany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Radomiu z okazji 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Prezentuje graficzne znaki własnościowe - główne i okolicznościowe - bibliotek publicznych ówczesnego województwa. Jest ciekawą pozycją dającą przegląd ekslibrisu ziemi radomskiej, dziś już rzadko spotykanych. Wstęp do albumu napisał Czesław Tadeusz Zwolski - bibliotekarz i regionalista. Grafikę książki - w tym kilka z przedstawionych ekslibrisów - opracował Andrzej Minajew. Swoje praca zaprezentowali m.in. Ewa Bystrowska, Tadeusz Frydler, Marian Grzybowski, Zbigniew Dolatowski, Tadeusz Hajnrych, Wojciech Jakubowski, S. Zbigniew Kamieński, Aleksander Król, Andrzej Minajew, Janusz Popławski. Egzemplarze jubileuszowego albumu zostały ponumerowane. Jest to więc ciekawa pozycja również dla bibliofilów.

Ex libris bibliotek województwa radomskiego. Red. Danuta Tomczyk; wstęp Czesław Tadeusz Zwolski. Radom: WBP, 1982. - 36 s., il., oprawa miękka

Cena: 5 zł
Jak kupić?

Maria Kaczmarska

Bibliografia ziemi radomskiej jest zestawieniem piśmiennictwa dotyczącego obszaru. Obejmuje publikacje odnoszące się do obszaru byłego już województwa radomskiego. Zawiera publikacje wydane w latach 1945-1975, tj. do roku powołania województwa radomskiego, a dotyczące jego obszaru. Kontynuacją wydawnictwa jest Bibliografia województwa radomskiego 1976-1999.

Maria Kaczmarska: Bibliografia ziemi radomskiej 1945-1964.  Wstęp Czesław Tadeusz Zwolski. Radom: WBP, 1983. - 164 s., oprawa miękka - 1 zł
Maria Kaczmarska: Bibliografia ziemi radomskiej 1965-1975.  Wstęp Czesław Tadeusz Zwolski Radom: WBP, 1986. - 237 s., oprawa miękka - 1 zł

Cena: 2 zł - komplet
Jak kupić?

Znani i nieznani ziemi radomskiej to seria trzech tomów zawierających szkice i sylwetki biograficzne osób tworzących historię regionu. Dla potrzeb publikacji uznano, że za ziemię radomską należy rozumieć obszar - byłego już - województwa radomskiego. Autorzy biogramów poszczególnych postaci przybliżają w nich nie tylko fakty, ale również wskazują na powiązania życia i działalności tych osób z historią i kulturą regionu. W myśl tytułu seria przedstawia rysy biograficzne postaci, których związki z regionem radomskim są dobrze znane, jak również mniej rozpoznawalne w świadomości zbiorowej mieszkańców Radomia i regionu. Pomimo upływających lat seria nadal jest pomocnym kompendium biografii ziemi radomskiej.

Znani i nieznani ziemi radomskiej. T. 2. Red. Czesław Tadeusz Zwolski; [aut. Adam Bednarczyk i in.]. Radom: WBP, 1988. - 340 s., il., oprawa miękka
Znani i nieznani ziemi radomskiej. T. 3. Red. Czesław Tadeusz Zwolski; [aut. Jerzy Banasiak i in.]. Radom: WBP, 1990. - 410 s., il., oprawa miękka

Cena: 40 zł - za komplet 2 tomów (bez T.1.); 20 zł - za 1 tom
Jak kupić?

 

Zbiór wierszy został wydany na pamiątkę IV Pielgrzymki Papieża do Polski. Tomik składa się z 76 wierszy 53 autorów. Znaleźli się wśród nich m.in. Juliusz Słowacki, Konstanty Ildefons Gałczyński, Maria Kownacka, i Leopold Lewin. Wiersze ułożono w porządku chronologicznym, według daty ich powstania lub opublikowania.

Dla serc światło.Wybór wierszy o Papieżu Janie Pawle II. Wybór Mariola Gospodarczyk, Maria Kaczmarska, Maria Kośmińska-Wójtowicz; wstęp Danuta Tomczyk. Radom: WBP, 1991. - 118 s., oprawa miękka z obwolutą

Cena: 5 zł
Jak kupić?

 

 

Bibliografia podmiotowo - przedmiotowa dotycząca życia i twórczości Leszka Kołakowskiego została opracowana i wydana z okazji przyznania Profesorowi tytułu Honorowego Obywatela Radomia w 1993 r. W publikacji zestawiono wszystkie wydawnictwa odnoszące się zarówno do osoby Leszka Kołakowskiego, jak i jego prac i działalności popularyzatorskiej.

Leszek Kołakowski (1927-2009) - urodzony w Radomiu jeden z największych współczesnych polskich filozofów, od lat działający w Oksfordzie. Znany szerokiemu gronu telewidzów z prowadzonych programów popularnonaukowych O co pytają nas wielcy filozofowie?. Poza rozwijaniem własnej myśli filozoficznej prowadził badania z zakresu historii filozofii, historiozofii, filozofii religii i historii idei.

Leszek Kołakowski. Bibliografia podmiotowo - przedmiotowa. Oprac. Maria Kaczmarska, Ewa Ukleja. Radom: WBP, 1994. - 68 s., oprawa miękka

Cena: 1,50 zł
Jak kupić?

 

Danuta Tomczyk: Działalność teatralna, literacka i oświatowa Karola Hoffmana w Radomiu w latach 1888-1894. Radom: WBP, 1995. - 80 s., oprawa miękka

Cena: 2 zł
Jak kupić?

Jubileuszowa publikacja dotycząca Radomskich Wiosen Literackich wydana z okazji XX Wiosny, zorganizowanej w 1997 r.

Wiosenne reminiscencje... Oprac. Danuta Tomczyk, Maria Kośmińska-Wójtowicz; [wstęp Anna Skubisz]. Radom: WBP, 1997. - 64 s., il., oprawa miękka

Cena: 4 zł
Jak kupić?

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera informacje na temat życia i twórczości Józefa Stompora. Zestawienie rejestruje wydawnictwa zwarte, ich fragmenty oraz artykuły z czasopism. Zebrane materiały podzielono na bibliografię podmiotową i przedmiotową. W obrębie bibliografii podmiotowej opisy zostały ujęte w działach: wydawnictwa zwarte, prace drukowane w czasopismach. Natomiast w bibliografii przedmiotowej wydzielono: opracowania ogólne, recenzje poszczególnych utworów, adaptacje radiowe. W obrębie działów zastosowano układ alfabetyczny.

Józef Stompor. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Oprac. Maria Kaczmarska, Ewa Ukleja. Radom: WBP, 1998. - 32 s., oprawa miękka

Cena: 1,50 zł
Jak kupić?

Bibliografię opracowano w oparciu o bazy komputerowe Działu Informacyjno-Bibliograficznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Opisy w bazie sporządzono z autopsji, w oparciu o regionalne dzienniki i czasopisma, stosując duży stopień szczegółowości. Bibliografia rejestruje również wydawnictwa zwarte. Przejęto także opisy z Przewodnika Bibliograficznego i Bibliografii Zawartości Czasopism dotyczące Radomia i Województwa Radomskiego. Bibliografia posiada układ systematyczny. Materiał podzielono na działy, stosując w razie potrzeby poddziały. W poszczególnych działach zastosowano układ alfabetyczny wg haseł autorskich bądź tytułowych.

Bibliografia województwa radomskiego 1993 Oprac. Maria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ewa Ukleja. Radom: MBP, RTN, 1998. - 196 s., oprawa miękka
Bibliografia województwa radomskiego 1994-1995. Oprac. Maria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ewa Ukleja. Radom: MBP, RTN, 2000. - 204 + 34 s., oprawa miękka
Bibliografia województwa radomskiego 1996. Oprac. Maria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ilona Michalska. Radom: MBP, 2002. - 148 s., oprawa miękka
Bibliografia województwa radomskiego 1997-1998. Oprac. Maria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ilona Michalska. Radom: MBP, 2004. - 192 s., oprawa miękka

Cena: 20 zł - za komplet 4 woluminów; 5 zł - za 1 wolumin
Jak kupić?

Tomy bibliografii Czerwca 1976 r. są próbą uzupełnienia poważnej luki informacyjno-bibliograficznej odnośnie wydawnictw dotyczących radomskiego protestu robotniczego. Z wielu powodów, dziś już natury historycznej, pokaźna część źródeł odnoszących się do tych wydarzeń nie mogła znaleźć się w wydawanych do 1989 r. kolejnych tomów Bibliografii województwa radomskiego. Przedstawiony w bibliografii Czerwca materiał został zebrany w oparciu o katalogi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, głównie o katalogi zawartości czasopism regionalnych oraz inne dostępne katalogi i bibliografie. w tym obejmujące wydawnictwa drugiego obiegu oraz emigracyjne.

Czerwiec ’76. Bibliografia [za lata 1976-1996]. Oprac. Maria Kaczmarska, Ewa Ukleja. Radom: WBP, 1996. – 48 s., oprawa miękka – cena: 5 zł
Czerwiec ’76. Bibliografia za lata 1996-2001. Oprac. Maria Kaczmarska, Ilona Michalska-[Masiarz], Dorota Prawda. Radom: MBP, 2001. – 28 s., oprawa miękka – cena: 5 zł
Czerwiec ’76. Bibliografia za lata 2001-2006. Oprac. Maria Kaczmarska, Ilona Michalska-[Masiarz]. Radom: MBP, 2006. – 24 s., oprawa miękka – cena: 5 zł
Czerwiec ’76. Bibliografia za lata 2006-2011. Oprac. Maria Kaczmarska; [aut. Bogusław Bek]. Radom: MBP, 2011. – 40 s., il., oprawa miękka – cena: 5 zł
Czerwiec ’76. Bibliografia za lata 2011-2016. Oprac. Maria Kaczmarska, Dorota Ważyńska. Radom: MBP, 2011. – 32 s., oprawa miękka – cena: 7 zł

Cena: 27 zł za komplet; 5 zł za 1 z. (zeszyt obejmujący lata 2011-2016 – 7 zł)
Jak kupić?

Wydawnictwo okolicznościowe przygotowane z okazji 25. rocznicy śmierci Jana Gauzego - literata, działacza kultury, wieloletniego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz Klubu Literackiego w Radomiu. Książka zawiera pozostające dotychczas w rękopisach opowiadania, początek powieści Kolumbowie oraz opracowany przez Gauzego pamiętnik jego syna, lotnika poległego w bitwie o Anglię. Ponadto zamieszczono opowiadania autora publikowane w czasopismach „Poznaj Świat” i „Dookoła Świata” w latach 1956-1960, trudno dziś dostępne. W dziale „Opinie i listy” opublikowana została korespondencja od wydawców, czytelników i literatów kierowana do Jana Gauzego. Wydawnictwo ilustrują barwne reprodukcje rysunków Jana Gauzego z okresu jego pobytu w Brazylii.

Jan Gauze. Red. Anna Skubisz-[Szymanowska]; wybór i oprac. Maria Kaczmarska i in. Radom: WBP, 2003. – 180 s., il., oprawa miękka

Cena: 20 zł
Jak kupić?

 

W 150. rocznicę urodzin oraz 75. rocznicę śmierci malarza wznowiono wydawnictwo podjęte w Kolekcji WBP w 1995 r., które cieszyło się dużym zainteresowaniem, wyprzedano cały nakład. Zawiera wiele cennych materiałów, trudno dostępnych, rozproszonych w starych czasopismach lub wydanych w małych nakładach, ale także nigdzie niepublikowane trzy wiersze malarza urodzonego w Radomiu.

Jacek Malczewski. Wybór materiałów: wydano w 150. rocznicę urodzin i 75. rocznicę śmierci Jacka Malczewskiego. Red. Anna Skubisz-[Szymanowska]; wybór i oprac. Maria Kaczmarska i in. Wyd. 2. zm. i popr. Radom: MBP, 2004. – 216 s., il., oprawa miękka

Cena: 20 zł
Jak kupić?