Drukuj

1. Program Fundacji Orange „Akademia Orange dla bibliotek”
Zadanie: edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym do 31.12.2014
Kwota dofinansowania: 32 245,14 zł

2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+
Zadanie: Rozbudowa pracowni digitalizacyjnej Radomskiej Biblioteki Cyfrowej
Kwota dofinansowania: 29 120 zł

3. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: dotacja majątkowa „Dokończenie dokumentacji rewitalizacji elewacji budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 12
Kwota dofinansowania: 21 000 zł

4. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej
Kwota dofinansowania: 80 800 zł

5. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: „37. Radomska Wiosna Literacka”
Kwota dofinansowania: 15 000 zł

6. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: „IX otwarty konkurs o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii”
Kwota dofinansowania: 5 000 zł

7. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: „50 lat Oddziału Radomskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego”
Kwota dofinansowania: 3 250 zł

8. Pan Czesław Kruk
Darowizna od osoby prywatnej
Kwota dofinansowania: 8 000 zł