Drukuj

1. Program Fundacji Orange "Akademia Orange dla bibliotek"
Zadanie: edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym do 31.12.2013
Kwota dofinansowania: 64 717,58

2. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: wymiana Systemu Alarmującego Zagrożenie Pożarowe w budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 12
Kwota dofinansowania: 50 000

3. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej
Kwota dofinansowania: 80 000

4. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+
Zadanie: Rozbudowa pracowni digitalizacyjnej Radomskiej Biblioteki Cyfrowej
Kwota dofinansowania: 178 910

5. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: IV Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych Nagroda Literacka Miasta Radomia
Kwota dofinansowania: 30 000

6. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne do zadania „Rozbudowa pracowni digitalizacji Radomskiej Biblioteki Cyfrowej” w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+
Kwota dofinansowania: 72 600

7. Gmina Miasta Radomia
Zadanie: wykonanie ekspertyzy technicznej budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej
Kwota dofinansowania: 30 000

8. Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"
Zadanie: zakup nowości wydawniczych
Kwota dofinansowania: 50 000

9. Pan Czesław Kruk
Darowizna od osoby prywatnej
Kwota dofinansowania: 4 000

10. RTBS "Administrator" sp. z o.o.
Darowizna
Kwota dofinansowania: 5 000

11. Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akacyjna
Darowizna
Kwota dofinansowania: 2 500