Drukuj

Maria Kaczmarska – wieloletnia pracownica Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu; Bibliotekarz Roku 2017.

Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę podejmuje w 1979 r. w tutejszej bibliotece. Początkowo jest instruktorem w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym, następnie pracuje w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym, którego kierownikiem zostaje w 1991 r.

W tym czasie rozpoczyna komputerowe opracowanie bibliografii regionalnej w systemie bibliotecznym MAK. Jest autorką i współautorką wielu bibliografii osób związanych z regionem radomskim (Jacek Malczewski, Leszek Kołakowski, Oskar Kolberg) oraz Bibliografii województwa radomskiego za lata 1990-1999.

W nowopowstałej Czytelni Regionalnej, wraz z pracownikami działu gromadzi, opracowuje i udostępnia czytelnikom zbiory regionalne Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozwija działalność wydawniczą. Opracowuje i przygotowuje do druku książki poświęcone znanym ludziom ziemi radomskiej (Jacek Malczewski, Jan Gauze, Wanda Polakowska–Szczawińska) tzw. „Biała seria”.

Współtwórczyni Radomskiej Biblioteki Cyfrowej pierwszej w województwie wirtualnej książnicy. Zalążek stanowiły zbiory regionalne naszej biblioteki. Obecnie zawiera wszelkiego rodzaju dokumenty i materiały wielu instytucji Radomia i regionu. Są to: biblioteki, muzea, szkoły , biblioteki parafialne, towarzystwa regionalne oraz osoby prywatne.

Najważniejszą wartością w pracy Pani Marii jest zamiłowanie do zawodu Ważnymi cechami bibliotekarza – poza oczywistą fachowością – jest łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, cierpliwość i dokładność. Cechy te są przydatne w dość żmudnej pracy bibliografa, jednocześnie pomagają nawiązać dobry kontakt z czytelnikiem. Praca ta, często niedoceniana daje Pani Marii poczucie satysfakcji w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb użytkowników biblioteki.