Drukuj

W czasie 40. Radomskiej Wiosny Literackiej, w środowy wieczór odbyło się spotkanie promocyjne książki Powroty. Radom. Publikacja jest antologią opowiadań prozaików związanych z Radomiem. Spotkanie poprowadziła autorka wstępu dr hab. Ewa Kołodziejczyk z Instytutu Badań Literackich PAN. Autorami opowiadań tworzących zbiór są: Grażyna Jeromin-Gałuszka, Anna Litwinek, Ewa Podsiadły-Natorska, Grzegorz Bartos, Marcin Kępa, Zbigniew Kruszyński, Wojciech Pestka, Sebastian Równy, Ziemowit Szczerek, Jerzy A. Wlazło i Krzysztof Żmudzin.

Teksty antologii wpisują się w szeroki nurt „twórczości regionalnej”. Nie przedstawiają one jednak prostego, stereotypowego obrazu miasta. Opowiadania zostały dobrane według klucza, którym jest poszukiwanie tożsamości miasta. Jednak czytelnicy, nie znajdą tam definicji „radomskości”. Jest ona raczej zbiorowym doświadczeniem poszczególnych jednostek. Odbiorca opowiadań jest więc zaproszony na równi z pisarzami do określenia swojego Radomia. Wszystkie opowiadania, składające się na niniejszy tom zogniskowane są w pierwotnym, często nieuświadomionym, doświadczeniu miejsca. Miejsca rozumianego jako przestrzeń zorganizowana przez ludzi je zamieszkujących, obrazy, dźwięki, wydarzenia – pamiętane i przywoływane w pamięci. Mechanizmy przedstawienia, wyparcia, niekiedy cenzury prewencyjnej lub z drugiej strony obrzydzenia spotykają się u różnych twórców antologii z nierównym nasileniem. Opowiadania więc tworzą kalejdoskopowy obraz osobiście doświadczanego miejsca.

Spotkanie promocyjne nowej książki dało możliwość podjęcia dyskusji nad tożsamością Radomia, odczuwania miasta jako miejsca zarazem realnego, jak i wyobrażonego. Mamy nadzieję, że książka stanie się ważnym głosem w tej narracji, ale przede wszystkim przyjemną lekturą.

Galeria zdjęć; Autorzy opowiadań o książce - fragment spotkania