Drukuj

Pani Agata Sady, pracownica Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, napisała wspólnie z dr Marią Nowotarską-Popov (radomianką zamieszkałą w Paryżu) artykuł o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu oraz o jej patronach braciach Załuskich.

Artykuł ukazał się w numerze 15/2018 czasopisma „Bulletin Europeen des Sciences Sociales”, którego tytuł można tłumaczyć jako „Europejski Biuletyn Nauk Społecznych”. Jest to francuskojęzyczny periodyk wydawany przez jedno z największych wydawnictw francuskich L’Harmattan we współpracy z Federation Europeenne des Sciences Sociales.

Przypomnijmy więc i my naszych znakomitych patronów. Józef Andrzej Załuski to polski duchowny katolicki, polityk, mecenas nauki i kultury, bibliofil, edytor, bibliograf, poeta i dramatopisarz, tłumacz, organizator życia literackiego, współzałożyciel wraz z bratem Andrzejem Stanisławem (również biskupem katolickim, nie mniej zasłużonym) Biblioteki Załuskich w Warszawie.

Biblioteka Załuskich zwana także Biblioteką Publiczną Rzeczypospolitej, była jedną z największych bibliotek świata drugiej połowy XVIII wieku oraz jedną z pierwszych w Europie i pierwszą w Polsce, które starały się realizować zadania biblioteki narodowej, gromadząc w sposób możliwie pełny te publikacje, które się w Polsce ukazywały.

Chętnych do zapoznania się z artykułem i z pismem zapraszamy do Czytelni Regionalnej :-)

Biuletyn male 4Biuletyn male 3