Jan Kacperski urodził się w Lublinie w 1994 roku, mieszka w Radomiu. Jest absolwentem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego św. Filipa Neri w Radomiu (profil humanistyczny), studentem psychologii na 5 roku w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Autor ponad 100 wierszy wydanych dotychczas w 2 tomikach ,,Tylko różańce z kropli łez" oraz ,,Obraz pozorny". Do swoich źródeł inspiracji zalicza nie tylko poetów wyklętych, ale też Halinę Poświatowską, Bolesława Leśmiana czy twórców okresu II wojny światowej.

Wystawa czynna do 30 listopada 2018 r.

Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12 (s. 36)