Wczorajszego popołudnia, 23 maja 2018 r. o godz. 17:00 w Bibliotece Głównej (ul. Piłsudskiego 12) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J.A. i A.S. Załuskich w Radomiu została otworzona wystawa Najukochańszemu Tatusiowi, Drogiej Mamie... Ekspozycja przedstawia karty okolicznościowe z przełomu XIX i XX w., wysyłane rodzicom przez dzieci Marcelego Szafrańskiego, pochodzące ze zbiorów Tomasza Staniszewskiego. Znacząco uzupełniają ją fotografie z albumu rodzinnego Szafrańskich oraz sam album, obejmujący zdjęcia portretowe przyjaciół Marcelego, który dla potrzeb wystawy udostępnił Wojciech Szepetowski.

Historia spowodowała rozproszenie pamiątek rodziny Szafrańskich. W czasie Wielkiej Wojny została zrabowana duża część bogatego księgozbioru Marcelego Szafrańskiego oraz wiele cennych eksponatów historycznych, numizmatycznych i militariów, skrzętnie gromadzonych z myślą o powołaniu w Radomiu muzeum. Szybkie zubożenie rodziny w niespokojnym XX w. spowodowało, że ocalałe zbiory zostały sprzedane już po II wojnie światowej w sklepach „Desy″. Dzięki obecnej wystawie część pamiątek po Marcelim Szafrańskim „spotkała się” w jednej sali, aby cieszyć swym pięknem i przybliżyć kolekcjonerskie ambicje jej właściciela.

W trakcie wernisażu Marta Trojanowska opowiedziała o ekspozycji oraz scharakteryzowała zebranym gościom kolekcję Szafrańskiego. Tomasz Staniszewski i Wojciech Szepetowski przypomnieli własne poszukiwania kolekcjonerskie.  Wśród gości wernisażu znaleźli się również bracia Jan i Marcin Bartlowie, potomkowie Marcelego Szafrańskiego, którzy z radością i nieukrywanym zaskoczeniem przyjęli fakt, że kolekcja ich pra-pradziadka jest tak ważna dla radomskich kolekcjonerów. Jan Bartel wyraził nadzieję, że otworzona wystawa przyczyni się do zwiększenia zainteresowania lokalną historią Radomia oraz osób, którzy ją tworzyli i chcieli zachować pamięć o poprzednich pokoleniach radomian.

Otwarcie wystawy zgromadziło wielu miłośników zabytków i kolekcjonerów, którzy mogli wymienić swoje spostrzeżenia i doświadczenia. Obecność krewnych Marcelego Szafrańskiego umożliwiła uzupełnienie informacji zarówno o powojennych losach kolekcji, jak i kręgu rodzinnego ich przodka.

Wystawę będzie można oglądać do 13 czerwca 2018 r.

Marceli Szafrański - urodził się w Radomiu w 1861 r. Po ukończeniu tutejszej szkoły średniej i studiach prawniczych w Warszawie wrócił do rodzinnego miasta i poświęcił się pracy rejenta. Pracował w Radomiu i Iłży. Wyróżniał się pracowitością i sumiennością, wiele czasu poświęcał działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomiu. Był jej sekretarzem, a także współtwórcą kasy zapomogowo-pożyczkowej. Z pietyzmem gromadził zabytki kultury materialnej, posiadał jeden z najpiękniejszych zbiorów numizmatycznych i medalierskich. Jego kolekcja zawierała także autografy królów polskich, broń: szable, pałasze, pistolety i halabardy oraz zbroje rycerskie. W 1921 r. podczas powadzonych badań nad wykopaliskiem w Skarżysku (obecnie część Skarżyska-Kamiennej) zaziębił się i zmarł na zapalenie płuc. Został pochowany na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Limanowskiego w Radomiu.

Tomasz Staniszewski jest radomianinem, pasjonatem historii gospodarczej, szczególnie dziejów przemysłowych Radomia i okolic. Od ponad 25 lat związany z branżą kamieniarską. Członek Zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych w Warszawie, członek Komisji Historycznej  Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Przedstawiciel w Polsce londyńskiego International Bond&Share Society IBSS. Autor kilku wystaw poświęconych polskim i zagranicznym historycznym papierom wartościowym. Założyciel portalu historii gospodarczej www.StarePapiery.pl. W ubiegłym roku można było oglądać wystawę Początki elektryfikacji polskich miast – Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1956. Ekspozycja połączona była z promocją monografii Elektrownia miejska w Radomiu 1901-1956.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wernisażu