Drukuj

W siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu 17 maja 2018 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „W drodze do Niepodległej. Język. Kultura. WychowanieW 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JE bp Piotr Turzyński - delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Nauczycieli, a wśród organizatorów byli: prof. nadzw. dr. hab. Grzegorz Majkowski, ks. dr Wojciech Wojtyła, Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH w Radomiu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. J. Kochanowskiego w Radomiu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu.

Krótki rys historyczny dotyczący historii Polski przed rozpoczęciem I wojny światowej oraz przyczyn i wydarzeń związanych z jej wybuchem przedstawił dr Adam Duszyk (ZSO w Radomiu), dr Adrian Szary (ZSO w Radomiu) analizował słownictwo związane z pojęciem wolności w literaturze powstającej na początku XX wieku, dr Marta Bałażak (UTH) omówiła postawy nauczycieli uczących młodzież w czasach opresji i braku państwowości wobec kwestii wychowania w duchu narodowym, ks. dr Wojciech Wojtyła (UTH, WSD w Radomiu) skupił się na przybliżeniu myśli Karola Libelta, który jako filozof dążył do stworzenia systemu filozofii narodowej, prof. Grzegorz Majkowski (AMW) zaprezentował wyniki swoich badań nad tekstem „Fundament Nowej Polski” ks. biskupa Władysława Bandurskiego, zaś dr Krzysztof Wójcik (SSW w Kielcach) mówił o polskim więziennictwie w okresie zaborów.

Konferencji towarzyszyła bardzo interesująca prezentacja Szkolnych Grup Rekonstrukcji Historycznej działających przy ZSO w Radomiu. Grupa dziewcząt i grupa chłopców, ubranych (odpowiednio) w mundury Ochotniczej Legii Kobiet i Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera, wykonały krótki pokaz musztry. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż grupy rekonstrukcyjne z „Kochanowskiego” są jedynymi w Polsce szkolnymi grupami zajmującymi się odtwarzaniem w strojach i w działaniach wydarzeń z wybranego okresu historycznego.