Drukuj
Marta Trojanowska

W czasie obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 10 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu poznaliśmy nazwisko laureata konkursu o tytuł Bibliotekarza Roku. Mogą do niego zostać zgłoszeni pracownicy MBP, którzy odznaczają się wysokim profesjonalizmem, cenią dobre relacje z czytelnikami, podnoszą kwalifikacje oraz wykazują się wyjątkową aktywnością zawodową. Jest to jedna z form nagród pracowniczych, na którą duży wpływ ma ocena czytelników. Wszystkie zgłoszenia kandydatur, które zostały złożone do 5 maja były szczegółowo przeanalizowane przez Kapitułę Tytułu powołaną przez Dyrektora Biblioteki. Spośród 17 zgłoszonych osób Bibliotekarzem Roku 2018 wybrano Martę Trojanowską.

Marta Wiktoria Trojanowska jest pracownikiem Działu Promocji Książki i Biblioteki (w bibliotece pracuje od 2010 r.), należy do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, posiada wykształcenie filologiczne i bibliotekarskie, a Jej zainteresowania koncentrują się na literaturze dziecięcej, najważniejszym tworzywie jej pracy, oraz historii fotografii i bibliotekarstwa radomskiego. Prowadzi lekcje biblioteczne w bibliotece, w szkołach i przedszkolach dla dzieci w różnym wieku i o różnych możliwościach poznawczych (także dzieci niepełnosprawnych). Zawsze są one oparte o ciekawe, nowatorskie rozwiązania edukacyjne. Współpracując z mediami, proponuje sięganie po książki dla najmłodszych, podkreślając dużą wagę czytania dzieciom. Jej zdaniem z książką należy trafiać wszędzie, gdyż różnorodność literatury pozwala każdemu na znalezienie czegoś dla siebie i po prostu przynosi wiele przyjemności. Stąd podjęła się wygłaszania prelekcji dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Radomiu. Ponadto Laureatka organizuje wystawy historyczne i książkowe według własnych pomysłów i scenariuszy, publikuje stale w kwartalniku „Bibliotekarz Radomski”, od lat gromadzi materiały dotyczące już nieistniejących bibliotek zakładowych, jest inicjatorką i organizatorką konkursu fotograficznego „Radomskie zaułki książki”, promuje w pracy bibliotekarskiej historię i zabytki miasta Radomia.