Zapraszamy do odwiedzenia Filii nr 16 MBP przy ul. Baryckiej 2, gdzie od 2 maja 2018 r. będzie można oglądać wystawę Wyliczanka. Przedstawi ona fotografie latarenek adresowych radomskich kamienic i domów. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Pawła Putona, który udokumentował te niepozorne elementy małej architektury użytkowej, coraz rychlej odchodzące do lamusa.

Autor, na co dzień pracownik Działu Dziedzictwa Kulturowego "Resursy Obywatelskiej" w Radomiu, w latach 2016-2017 przeprowadził inwentaryzację przestrzeni miasta i udokumentował znajdujące się na elewacjach domów i kamienic latarenki adresowe. Jak się okazało, historia tych niewielkich, podświetlanych od wewnątrz skrzyneczek z numerem domu i nazwą ulicy, jest bardzo ciekawa, a same latarenki są niezwykle wdzięcznym tematem dla fotografa. Na wystawie zaprezentowane zostaną zdjęcia wybranych latarenek, pokazujące różnorodność ich formy i kształtu, wynikające tak z szerokiego przedziału czasu w jakim powstawały, jak i indywidualnej inwencji ich twórców. Niezwykły urok latarenek ukazany zostanie także poprzez bogactwo liternictwa, piękno kroju cyfr i wiele innych z pozoru nieistotnych szczegółów, jakie dostrzec można na tych niewielkich skrzyneczkach adresowych.

Wystawa będzie czynna do końca czerwca.