Drukuj

Zapraszamy w marcu do Biblioteki Głównej, gdzie można oglądać wystawę prac ks. kan. Stanisława Drąga pn. „Kolorami pisane imię Boga. Ikony″. Przedstawia ona najbardziej reprezentatywne dzieła ikonopisa tworzone na przestrzeni wielu lat. Wyeksponowane dzieła ukażą rozwój warsztatu twórczego ks. Stanisława od początku przygody z malarstwem cerkiewnym. Wystawa jest bowiem zorganizowana z okazji jego jubileuszu 50-lecia twórczości artystycznej.

Wernisaż wystawy prac ks. Stanisława Drąga odbędzie się 9 marca (piątek) 2018 r. o godz. 18:00 w Bibliotece Głównej, s. 36. Będzie on okazją do zanurzenia się w klimat obrządku prawosławnego, jego liturgii i wystroju kościołów wschodnich.

drąg2CustomStanisław Drąg (*1941, Kałków k. Ciepielowa) - Po ukończeniu IV Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Radomiu (1960) odbył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu (1960-1966). Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1966 r. w Radomiu. Po roku pracy duszpasterskiej w Skrzynnie kontynuował studia Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1968-1970) uzyskując tytuł magistra teologii. W tym czasie był wolnym słuchaczem na kursie z historii sztuki. Równocześnie uczył się rysunku i kompozycji u prof. Antoniego Michalaka z Kazimierza Dolnego, zaś konserwacji zabytków u prof. Rudolfa Kozłowskiego z Krakowa - kustosza Wawelu. W czasie studiów lubelskich zainteresował się prawosławiem, jego liturgią, obrzędami, śpiewem i wystrojem cerkiewnym. Szczególne miejsce wśród jego zainteresowań zajęły przedstawienia Boga i świętych. Rozpoczął więc pisać ikony. Jak mówi: „ikona jest znakiem i prowadzi ku czemuś. W niej każdy kolor ma swoje znaczenie. Jest oknem ku wieczności″. Od tamtej pory ks. Stanisław „kolorami pisze swoją modlitwę″. Założył szkołę pisania ikon w Grabowie nad Pilicą. Następnie prowadził zajęcia arte-terapii dla niepełnosprawnych w Warce. Prowadzi kurs o prawosławnej sztuce sakralnej dla kleryków w Radomiu, ucząc ich też podstawowych technik pisania ikon.