Drukuj

Trwa nabór prac do otwartego Konkursu na scenariusz uroczystości szkolnej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez m. Radom z wykorzystaniem materiałów Radomskiej Biblioteki Cyfrowej i Czytelni Regionalnej MBP w Radomiu. Organizatorzy wydłużyli termin przyjmowania scenariuszy do 20 kwietnia 2018 r. Wytyczne dla uczestników i scenariusza konkursowego znajdą Państwo w Regulaminie.