Drukuj
Zbigniew Lechowicz

Drugie wydanie archeologiczno - architektonicznej monografii nieistniejącego już obiektu Nowego Miasta w Radomiu - zamku królewskiego, zostało uzupełnione dwiema rozprawami innych autorów: Marcina Krystka Surowce skalne wybranych detali architektonicznych radomskiego zamku oraz Grzegorza Mazura i Mirosława Przybylskiego Szczątki kostne zwierząt. Decyzja o dołączeniu ich jako aneksy do książki wyniknęła z trudnego dostępu tych cennych opracowań, pozostających w maszynopisach w archiwach różnych ośrodków badawczych. Opis architektury i archeologii zamku został więc znacząco uzupełniony o analizy petrograficzną i archeozoologiczną, dając możliwie pełny obraz stanu wiedzy o radomskiej warowni.

Zbigniew Lechowicz: Zamek w Radomiu. Archeologia i architektura - badania i interpretacje. Wyd. 2. [uzup.]. Radom: MBP, 2012. - 180 s., il., oprawa twarda

Cena: 40 zł
Jak kupić?