Cel: nie tylko lepiej poznać mieszkańców Radomia, ale i tworzyć ofertę, jakiej oczekują, a jednocześnie – bibliotekę. która będzie dla nich miejscem szczególnym i znaczącym. Środki: internetowa ankieta i spotkania – konsultacje prowadzone przez dr Monikę Popow – badaczkę społeczną i badaczkę kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu organizuje sondaż dotyczący swojej obecnej i przyszłej oferty kulturalno-edukacyjnej. Nasz zespół chce się między innymi dowiedzieć, na jakich wydarzeniach w mieście bywają radomianie i jak oceniają te przygotowywane przez Bibliotekę. Badanie będzie prowadzone dwutorowo: to internetowa ankieta (link do niej: ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS) oraz spotkania w następujących terminach i miejscach:

  • 5 lipca (poniedziałek) o godz. 17:30 w Bibliotece Głównej przy ul. Piłsudskiego 12
  • 6 lipca (wtorek) o godz. 17:30 w Filii nr 6 przy ul. Kusocińskiego 13.

Organizatorom zależy na co najmniej dziesięcio-, a maksymalnie dwunastoosobowych grupach Zapraszamy do nich wszystkich radomian, a także obcokrajowców zadomowionych już w mieście (wymagany komunikatywny język polski w mowie). Zgłoszenia do grup, które poprowadzi dr Monika Popow przez formularz (link: ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS). Konsultacje są bezpłatne, a dla ich uczestników przewidziane są drobne upominki.

Wyniki badania będą przeanalizowane i opublikowane w sierpniu. A ponieważ poprosimy o pomoc w jego przeprowadzeniu także inne radomskie instytucje kultury, mamy nadzieję, że w przyszłości posłużą także im.

Monika Popow – badaczka społeczna oraz badaczka kultury, stale współpracująca z instytucjami badawczymi w kraju i za granicą (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Badań Edukacyjnych, Europejskie Centrum Solidarności, instytucje kultury oraz sztuki, organizacje pozarządowe). Doktor nauk społecznych (doktorat „Wizerunki polskości w podręcznikach języka polskiego w gimnazjum. Krytyczna analiza dyskursu” obroniony na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego). Laureatka Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska (2019), nagrody naukowej Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2016) oraz stypendystka Georg-Eckert-Institut - Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung (2012). Zrealizowała – między innymi – następujące projekty badawcze: „Wybaczyć” (2020), „Czym jest solidarność 2019” (2019-2020; wspólnie z Anną Domańską) oraz „Proces uczenia się w doświadczeniu imigrantów” (2014-2019; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników trzech zaplanowanych spotkań znajdziecie TUTAJ. O ich wydrukowanie i wypełnienie poprosimy te osoby, które zdecydują się do nas przybyć.