Zapraszamy do zgłaszania książek w ósmej edycji Nagrody Literackiej Miasta Radomia. Niniejsze wyróżnienie przyznawane jest co dwa lata – od 2009 roku – przez Prezydenta Miasta Radomia. Obejmuje wydawnictwa związane z miastem lub regionem radomskim poprzez tematykę lub osobę autora i dotyczy dwóch kategorii:

- książka literacka (np. poezja, proza, dramat, literatura faktu),

- książka naukowa/popularnonaukowa (np. monografie, biografie, opracowania historyczne i inne).

Nagroda będzie wręczona w listopadzie 2021 roku. Jej wartość w każdej kategorii to 10 000 zł. W skład Jury – zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia – weszli w tym roku: jako przewodniczący – prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski oraz jako członkowie: dr Adam Duszyk, dr hab. prof. nadzw. Ewa Kołodziejczyk, Anna Skubisz-Szymanowska, Ziemowit Szczerek oraz Tomasz Tyczyński.

Do Nagrody można zgłaszać książki wydane po raz pierwszy w okresie pomiędzy następującymi po sobie Radomskimi Targami Wydawnictw Regionalnych, w tym przypadku – od 1 października 2019 do 30 września 2021 roku. Kandydatów może zaproponować każdy – nie tylko wydawca, ale także osoba fizyczna. Obowiązuje pisemna forma zgłoszenia i zgoda autora.

Wniosek o przyznanie Nagrody jest dostępny  TUTAJ

Trzeba go złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. J. Piłsudskiego 12
26-600 Radom

do 30 września 2021 roku. Do wniosku należy dołączyć 6 egzemplarzy książki.